Author Topic: Informele Bijeenkomsten Natuur en Milieu  (Read 1109 times)

Offline Informele Bijeenkomsten

  • Newbie
  • *
  • Posts: 2
Informele Bijeenkomsten Natuur en Milieu
« on: Tue, 04 December 2018, 07:19:14 AM »
Middels deze wordt u uitgenodigd voor onze volgende Informele Bijeenkomst Natuur en Milieu.
Het betreft in deze een presentatie over het NIMOS en het REDD+.


Datum:          Woensdag 12 december 2018
Tijd:             19:00 – 21:00 uur
Plaats:           Lalla Rookh Complex,
                      Gebouw 2, zaal 1
                      Lallarookhweg
Paramaribo, Suriname

Onderwerp:   NIMOS en REDD+.
 
Inleider:      In de bijgevoegde dagprogramma is aangegeven wie allemaal de inleiders zijn. De inleiding wordt verzorgd door een aantal personen, die deel uitmaken van het NIMOS, REDD+ PMU en SBB.
                   

Opmerking:
1.   U wordt gevraagd op zijn laatst om 18:50 uur aanwezig te zijn, teneinde op tijd te kunnen beginnen. Let op de datum!
2.   We zijn die dag te gast bij het NIMOS en voor de organisatie is het prettig om te weten hoe groot de groep is. Derhalve moet U uw participatie met het aantal personen, vooraf via de mail registreren bij ondergetekende.
Gaarne dit te doen op uiterlijk 09 december 2018 om 24:00 uur.
3.   Uw vrijwillige bijdrage zien wij bij binnenkomst tegemoet.